Autor: sppma

Historia i tradycja

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego zostało powołane w 1936 roku na mocy Decyzji Komisarza Rządu miasta stołecznego Warszawy.  Głównym celem Stowarzyszenia było zbieranie środków finansowych i wspieranie działalności Muzeum. Duży nacisk kładziono na aktywność...

Zobacz też

PUBLIKACJA red. W. Borkowski i W. Brzeziński. „Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu, gm. Zamość” Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne tom XII Książka wydana przez PMA i IAiE PAN https://www.academia.edu/69587269/Unikatowe_wczesno%C5%9Bredniowieczne_cmentarzysko_kurhanowe_w_Lipsku_Polesiu_gm_Zamo%C5%9B%C4%87 WYSTAWA Wystawę „Jaćwingowie-zapomniani wojownicy” przygotowaną...

Turze Rogi i Gózd

Prospekcja terenowa w okolicach miejscowości Turze Rogi i Gózd, pow. łukowski Na podstawie pozwoleń wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Białej Podlaskiej, na przeprowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym archeologicznych,...

Warsztaty

Archeologia dla najmłodszych (2021) W roku 2021 zorganizowaliśmy cykl spotkań promujących wiedzę o najstarszych dziejach Mazowsza oraz o badaniach archeologicznych. Udział w warsztatach wzięły dzieci z przedszkoli: *Przedszkole Złota Rybka, Kopijników 65A/67A, Warszawa (4...

Współpraca 2017

W 2017 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzeczaBiebrzy i Supraśli Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego...

Współpraca 2021

Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu W latach 2021-2022  Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego wraz z Państwowym Muzeum Archeologiczne w Warszawie realizuje projekt pn. Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych. Na jego...