Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego Blog

Historia i tradycja

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego zostało powołane w 1936 roku na mocy Decyzji Komisarza Rządu miasta stołecznego Warszawy.  Głównym celem Stowarzyszenia było zbieranie środków finansowych i wspieranie działalności Muzeum. Duży nacisk kładziono na aktywność...

Turze Rogi i Gózd

Prospekcja terenowa w okolicach miejscowości Turze Rogi i Gózd, pow. łukowski Na podstawie pozwoleń wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Białej Podlaskiej, na przeprowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym archeologicznych,...

Współpraca 2017

W 2017 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzeczaBiebrzy i Supraśli Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego...

Współpraca 2020

Współpraca 2020

Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego W 2020 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego Projekt realizowany jest w ramach programu...

Badania archeologiczne w Szelkowie

Kilkaset metrów na północ od zabudowań wsi Szelków, na piaszczystym wzgórzu znajduje się cmentarzysko sprzed około 2000 lat. W miejscu tym, w okresie wpływów rzymskich swoich zmarłych chowała ludność kultury przeworskiej oraz kultury wielbarskiej....

Badania archeologiczne w Czersku

W roku 2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego współfinansowało wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowisku 64 w Czersku, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński. Badania wykopaliskowe w Czersku prowadzone są przez Państwowe Muzeum Archeologiczne od 2008...