Zobacz też

PUBLIKACJA

red. W. Borkowski i W. Brzeziński.

„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu, gm. Zamość”

Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne tom XII

Książka wydana przez PMA i IAiE PAN

https://www.academia.edu/69587269/Unikatowe_wczesno%C5%9Bredniowieczne_cmentarzysko_kurhanowe_w_Lipsku_Polesiu_gm_Zamo%C5%9B%C4%87

WYSTAWA

Wystawę „Jaćwingowie-zapomniani wojownicy” przygotowaną przez Dział Archeologii Bałtów PMA można zwiedzać od 30.04.2022-30.09.2022 w oddziale w Sztumie Muzeum Zamkowego w Malborku

https://zamek.malbork.pl/wydarzenia/wystawa-jacwingowie-zapomniani-wojownicy-w-muzeum-zamkowm-w-malborku-oddzial-w-sztumie-836

PUBLIKACJA

autor: Katarzyna Czarnecka

„Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne”

Książka wydana przez PMA i WA UW.

informacje o zakupie: wydawnictwapma.@pma.pl

WIADOMOŚCI ARCHEOLOGICZNE

Wiadomości Archeologiczne są najstarszym polskim pismem archeologicznym, wydawanym od 1873 roku, a od 1929 roku oficjalnym rocznikiem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. „Wiadomości Archeologiczne” są pismem recenzowanym.

Strona czasopisma i artykuły online:

http://www.wiadomosci-archeologiczne.pl/

WYSTAWA

Wystawę „Nad Wisłą, na Urzeczu” można zwiedzać od 04.03.2023-23.04.2023 w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

https://mshm.pl/wystawa-czasowa-nad-wisla-na-urzeczu/

PUBLIKACJA

autor: Marcin Engel

„Jaćwieskie ośrodki grodowe”

Książka wydana przez PMA

więcej w zakładce Współpraca 2020

https://nid.pl/dopobrania/OZA2020/Ja%C4%87wieskie-o%C5%9Brodki-grodowe.pdf

PUBLIKACJA

red. A. Bitner-Wróblewska, B. Sałacińska, S. Sałaciński

„Różne oblicza archeologii. Pamięci Jana Jaskanisa”

Książka wydana przez PMA

Możesz również polubić…