Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego

Cezary Sobczak – Prezes

Łukasz Karczmarek – Wiceprezes

Karol Żołędziowski – Wiceprezes

Urszula Szewczuk – Skarbnik

Katarzyna Watemborska-Rakowska – Sekretarz

Radosław Prochowicz – Członek

Grzegorz Raczkowski – Członek