Turze Rogi i Gózd

Prospekcja terenowa w okolicach miejscowości Turze Rogi i Gózd, pow. łukowski

Na podstawie pozwoleń wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Białej Podlaskiej, na przeprowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym archeologicznych, Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologiczne przeprowadziło dwie jednodniowe prospekcje terenowe.

Pierwsze miało miejsce w północno-zachodniej części miejscowości Turze Rogi, gm. Łuków (25.11.2017 r.), kolejne zaś w północno-wschodniej strefie osiedla Gózd, gm. Stanin (28.10.2021 r.), oba w pow. łukowskim. Celem obu akcji było zweryfikowanie informacji o miejscach przypadkowych odkryć starożytnych zabytków ze stopu miedzi, przekazanych do zbiorów Muzeum Regionalnego w Łukowie, dokonanych w trakcie prac rolnych: siekierka ze starszej epoki brązu oraz naszyjnik z przełomu późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.  

Badania powierzchniowe realizowano zarówno w tradycyjny sposób (obserwacja gruntu pola ornego) jak i za pomocą detektorów metali, a także przeprowadzono wywiady z lokalnymi mieszkańcami. W Turzych Rogach rozpoznano strefę o powierzchni 0,35 ha, zaś w kolejnej miejscowości prace objęły obszar 0,4 ha.    

Niestety nie udało się pozyskać żadnych artefaktów pradziejowych, a jedynie liczne współczesne przedmioty metalowe (np. gwoździe, druty, nakrętki, śruby, opakowania aluminiowe itp.) oraz w Turzych Rogach kilka skorup nowożytnych i współczesnych naczyń glinianych. Jedyne wyróżniające się znaleziska to okazy guzików metalowych, numizmatów (XIX-XX w.) a także relikty różnych odmian pocisków karabinowych.

W badaniach brali udział członkowie SPPMA oraz Małgorzata Szczygielska, pracownik Muzeum Regionalnego w Łukowie. Badaniami kierował mgr Łukasz Karczmarek.

Karczmarek Ł.

2017 Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych miejsca odkrycia siekierki  brązowej w miejscowości Turze Rogi, gm.  Łuków, pow. łukowski, woj. lubelskie, Warszawa, (archiwum Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Białej Podlaskiej)

2021 Badania powierzchniowe miejsca odkrycia naszyjnika ze stopu miedzi w miejscowości Gózd, gm.  Stanin, pow. łukowski, woj. lubelskie, Warszawa, (archiwum Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Białej Podlaskiej)

Możesz również polubić…