Przyłącz się do nas

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego może zostać obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający zdolność do czynności prawnych.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych wymaga złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata oraz rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.

plik do pobrania: deklaracja członkowska