Projekt MKiDN 2019

Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze

W 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:
Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze
Projekt jest kontynuacją badań terenów zalewowych Doliny Środkowej Wisły z roku 2017 realizowanych w ramach programu MKiDN- „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych”. W tym roku również przy pracy nad projektem współpracujemy z Państwowym Muzeum Archeologicznym. Środki SPPMA pochodzą z dotacji Muzeum uzyskanych z Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakończymy badania terenów zalewowych Doliny Środkowej Wisły w obrębie mikroregionu Urzecze. W tym roku badania powierzchniowe obejmują siedem północnych arkuszy AZP tego regionu. Są to nadwiślańskie części powiatów otwockiego, piaseczyńskiego i Warszawy (dz. Wilanów, Mokotów, Praga Południe i Wawer).

Możesz również polubić…