Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego

ul. Długa 52 – Arsenał

00-241 Warszawa

sekretarz: tel.: +48 22 504 48 52

skarbnik: tel.: +48 22 504 48 11

e-mail:  sppma.warszawa@gmail.com

Nr konta: 68 1090 2851 0000 0001 2329 49 08

Dane rejestrowe:

Wpis dokonany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

w dniu 16 maja  2013 r. pod numerem KRS 0000461352

NIP 5252556691

REGON 146690750