Grodzisko w Jeglińcu. Jaćwieskie centrum osadnicze

Projekt wydawniczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Monografia przygotowywana przez PMA we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego pt. Grodzisko w Jeglińcu. Jaćwieskie centrum osadnicze w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych będzie zawierać pełny katalog odkrytych na terenie zespołu osadniczego w Jeglińcu materiałów zabytkowych, a także rekonstrukcję jaćwieskiego systemu obronnego i wiele interesujących analiz specjalistycznych.

Rekonstrukcja grodu jaćwieskiego.
Autor T. Żebrowski
Zabytki z zespołu osadniczego w Jeglińcu. Rys. B. Karch

Możesz również polubić…