Współpraca

[huge_it_gallery id=”9″]

W 2017 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:

Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza
Biebrzy i Supraśli

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego MKiDN – „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego.

Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wokół wybranych ośrodków grodowych zlokalizowanych w międzyrzeczu Biebrzy i Supraśli wykonane zostanie lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR, ALS) wraz ze zdjęciami lotniczymi i weryfikacją terenową pozyskanych wyników.

Projekt jest kontynuacją badań przeprowadzonych w północno wschodniej Polsce w latach 2012, 2013 i 2015. Polega na nieinwazyjnej identyfikacji i ewidencji stanowisk posiadających własną formę krajobrazową takich jak grodziska, wysoczyznowe osady obronne, cmentarzyska kurhanowe, etc. Stanowiska te tworzą unikalny krajobraz kulturowy północno-wschodniej Polski.

Rozpoznawane w ramach projektu grodziska znajdują się w:

Aulakowszczyźnie, gm. Korycin,

Grodzisku, gm. Suchowola

Grodziszczanach, Dąbrowa Białostocka,

Krynicach, gm. Dobrzyniewo Duże

Krzeczkowie, gm. Mońki,

Łosośnej Wielkiej, gm. Kuźnica,

Miejskich Nowinach, gm. Sokółka,

Milewszczyźnie, gm. Korycin,

Niewiarowie, gm. Trzcianne,

Rybnikach, gm. Wasilków

Trzciance, gm. Janów

Zamczysku, gm. Czarna Białostocka.

Strona internetowa projektu: http://grodziskajacwiezy.pl/