Wielki Festyn Babicki w Zielonkach

W 2013 roku gmina Stare Babice obchodziła jubileusz 700-lecia Babic.

Pierwsza wzmianka o Babicach pochodzi z dokumentu wystawionego 23.IV.1313 r. przez młodego księcia warszawskiego Siemowita II, który potwierdza nadanie wsi Radzikowo koło Błonia pewnemu rycerzowi za jego zasługi. Świadkiem tego wydarzenia był min. dworzanin księcia Piotr z Babic.

Jednym z punktów, w całorocznym kalendarzu uroczystości rocznicowych, był Wielki Festyn Babicki w Zielonkach, który odbył się w upalny świąteczny czwartek – 15 sierpnia 2013 r. W ramach akcji popularyzacji archeologii przygotowaliśmy stoisko edukacyjne „Zanim powstały Babice”. Naszym głównym celem było uświadomienie lokalnej społeczności, że źródła pisane nie są jedyną możliwością rekonstrukcji dziejów tego regionu. Dzięki starożytnym przedmiotom odkrytym przypadkowo i wydobytym w czasie wykopalisk archeologicznych możliwa jest rekonstrukcja codziennego życia społeczeństw zamieszkujących ziemię babicką od czasów sprzed około 10 000 lat.

Zabytki archeologiczne odkryte na terenie babickiej gminy przedstawiliśmy na specjalnie na tę okoliczność przygotowanej planszy. W celu lepszego zrozumienia zagadek przeszłości powstała strefa, w której zaprezentowaliśmy naczynia z różnych odcinków czasu, rekonstrukcję ludzkiego grobu ciałopalnego oraz zwierzęcej ofiary zakładzinowej sprzed 2000 lat.

Każdy uczestnik festynu mógł założyć kolczugę, hełm, dźwignąć tarczę i dobyć miecz ze średniowiecznego ekwipunku woja. Zebrani mogli zapoznać się z różnymi narzędziami i technikami wykorzystywanymi podczas badań stanowisk archeologicznych. Dla najmłodszych zaaranżowano badania wykopaliskowe, podczas których możliwe było odkrycie glinianych naczynek, paciorków z modeliny, ozdób z drutu miedzianego, kopii monet. W nagrodę za pomoc w owych odkryciach najwytrwalsi pomocnicy otrzymali upominki. W czasie festynu informowaliśmy o działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego, zachęcaliśmy do odwiedzin wystawy poświęconej pradziejom ziem polskich oraz uczestnictwa w prowadzonych lekcjach i zajęciach muzealnych.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny naszego stoiska.