Izba Pamięci Jaćwieskiej

Wiosną 2014 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego podjęło się wykonania multimedialnej prezentacji przedstawiającej rekonstrukcję wyglądu wczesnośredniowiecznego grodu jaćwieskiego na Górze Zamkowej w Szurpiłach.

Prezentację przygotowywano dla Urzędu Gminy Jeleniewo w ramach projektu Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego – Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach. Celem prezentacji była promocja dziedzictwa kulturowego regionu  poprzez jej odtwarzanie w otwartej w sierpniu 2014 r. w Szurpiłach Izbie Pamięci Jaćwieskiej.

Multimedialną prezentację pod tytułem We włości księcia Sziurpy wykonał architekt Tomasz Żebrowski. Autorami scenariusza i konsultantami merytorycznymi byli z ramienia SPPMA dr Marcin Engel i Cezary Sobczak, badacze grodziska na Górze Zamkowej w Szurpiłach. W prezentacji zamieszczono także zdjęcia lotnicze Góry Zamkowej autorstwa fotografika Huberta Stojanowskiego.

Podczas pięciominutowego seansu widz może podziwiać zmieniający się wygląd Góry Zamkowej z czasów przedjaćwieskich, a także kilka faz obwałowań okalających wczesnośredniowieczny gród funkcjonujący na tym wzniesieniu. W prezentacji przedstawiono również rekonstrukcję grodu i zespołu osadniczego w Szurpiłach oraz wnętrze chaty jaćwieskiej z XII–XIII w.

[huge_it_gallery id=”6″]