Projekt MKiDN 2017

W kwietniu 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu

Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły.

Projekt realizowany jest w ramach programu MKiDN- „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych” przy współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym. Środki SPPMA pochodzą z dotacji Państwowego Muzeum Archeologicznego uzyskanych z Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwa będzie weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych, starożytnych i nowożytnych zlokalizowanych na zalewowym tarasie północnej części Doliny Środkowej Wisły. Obszar obejmuje nadwiślańskie części powiatów otwockiego, garwolińskiego, piaseczyńskiego i odpowiada on  zasięgowi mikroregionu etnograficznego Urzecze.  Tak określony zakres terytorialny projektu jest wynikiem potrzeby ponownej weryfikacji obszarów zalewowych Wisły, dotyczy to również wysp (kęp) na rzece, które ze względu na swą niedostępność (podmokłe starorzecza, kępy wiślane) z założenia traktowano jako obszary niezamieszkałe i nigdy nie były przedmiotem badań archeologicznych. Jest to sprzeczne ze znaną nam obecnie funkcją komunikacyjną i kulturotwórczą Wisły w przeszłości, która znajduje potwierdzenie zarówno w wynikach badań wykopaliskowych (m. in. Czersk, Glinki, Sobienie Biskupie, Dziecinów, Piotrowice) jak i etnograficznych, związanych z nadwiślańskim mikroregionem Urzecza.