Kategoria: Projekty

Współpraca 2017

W 2017 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzeczaBiebrzy i Supraśli Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego...

Współpraca 2020

Współpraca 2020

Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego W 2020 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego Projekt realizowany jest w ramach programu...

Projekt MKiDN 2019

Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze W 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów...