Badania weryfikacyjne stanowisk w Jankowie Skarbowie i Mątwicy

W 2022 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie realizuje projekt pn.

Weryfikacja terenowa stanowisk z konstrukcjami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich w Jankowie-Skarbowie i Mątwicy.

Na jego realizację Państwowe Muzeum Archeologiczne otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach umowy Nr 05578/22/NID. Środki PMA pochodzą z dotacji uzyskanej z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Celem zadania jest weryfikacja terenowa dwóch stanowisk archeologicznych z domniemanymi konstrukcjami kamiennymi w postaci kręgów i innych form w Jankowie-Skarbowie i Mątwicy wpisanych do rejestru zabytków. Skąpe informacje na temat obu stanowisk m.in.: brak dokumentacji badań, rozproszony po różnych instytucjach materiał zabytkowy oraz bardzo odległy w czasie okres ich zlokalizowania i badań, pozwalają przypuszczać, że zastosowanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej prospekcji terenowej i sondażowych badań inwazyjnych dostarczą cenne informacje na temat zasięgu stanowisk, lokalizacji ewentualnych konstrukcji kamiennych, ich chronologii i stanu zachowania, co w przyszłości pozwoli na odpowiednią ochronę zabytków in situ.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że w odróżnieniu od dobrze rozpoznanych monumentalnych konstrukcji kamiennych i wieńców kultury wielbarskiej, nekropole kultury przeworskiej z konstrukcjami kamiennymi nigdy nie doczekały się szczegółowej i porównawczej analizy. Pozyskane wyniki projektu pozwolą na rozpoznanie konstrukcji cmentarzysk, ich zasięgu, rozplanowania i chronologii, co będzie podstawą do stworzenia planów ich ochrony.

Kierownik projektu: mgr Tomasz Rakowski, mgr Katarzyna Watemborska-Rakowska (Dział Epoki Żelaza PMA)

Możesz również polubić…