Miesięczne Archiwum: sierpień 2022

Historia i tradycja

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego zostało powołane w 1936 roku na mocy Decyzji Komisarza Rządu miasta stołecznego Warszawy.  Głównym celem Stowarzyszenia było zbieranie środków finansowych i wspieranie działalności Muzeum. Duży nacisk kładziono na aktywność...

Zobacz też

PUBLIKACJA red. W. Borkowski i W. Brzeziński. „Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku-Polesiu, gm. Zamość” Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne tom XII Książka wydana przez PMA i IAiE PAN https://www.academia.edu/69587269/Unikatowe_wczesno%C5%9Bredniowieczne_cmentarzysko_kurhanowe_w_Lipsku_Polesiu_gm_Zamo%C5%9B%C4%87 WYSTAWA Wystawę „Jaćwingowie-zapomniani wojownicy” przygotowaną...

Turze Rogi i Gózd

Prospekcja terenowa w okolicach miejscowości Turze Rogi i Gózd, pow. łukowski Na podstawie pozwoleń wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Białej Podlaskiej, na przeprowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym archeologicznych,...