Miesięczne Archiwum: sierpień 2022

Historia i tradycja

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego zostało powołane w 1936 roku na mocy Decyzji Komisarza Rządu miasta stołecznego Warszawy.  Głównym celem Stowarzyszenia było zbieranie środków finansowych i wspieranie działalności Muzeum. Duży nacisk kładziono na aktywność...

Zobacz też

WYSTAWA Wystawę „Skarby wieków średnich” przygotowaną przez Dział Średniowiecza i Archeologii Czasów Nowożytnych PMA można zwiedzać w dniach 16.07.2022-08.01.2023 w Muzeum Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur https://www.goerlitzer-sammlungen.de/de/Sonderausstellung-Kaisertrutz.html PUBLIKACJA red. W. Borkowski i W....

Turze Rogi i Gózd

Prospekcja terenowa w okolicach miejscowości Turze Rogi i Gózd, pow. łukowski Na podstawie pozwoleń wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, delegatura w Białej Podlaskiej, na przeprowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym archeologicznych,...