Miesięczne Archiwum: listopad 2020

Współpraca 2020

Współpraca 2020

Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego W 2020 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego Projekt realizowany jest w ramach programu...