Miesięczne Archiwum: listopad 2014

Badania archeologiczne w Szelkowie

Kilkaset metrów na północ od zabudowań wsi Szelków, na piaszczystym wzgórzu znajduje się cmentarzysko sprzed około 2000 lat. W miejscu tym, w okresie wpływów rzymskich swoich zmarłych chowała ludność kultury przeworskiej oraz kultury wielbarskiej....

Badania archeologiczne w Czersku

W roku 2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego współfinansowało wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowisku 64 w Czersku, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński. Badania wykopaliskowe w Czersku prowadzone są przez Państwowe Muzeum Archeologiczne od 2008...