Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Państwowego Muzeum Archeologicznego:

 

Cezary Sobczak – Prezes

Magdalena Ruszkowska – Wiceprezes

Łukasz Karczmarek – Wiceprezes

Urszula Szewczuk – Skarbnik

Katarzyna Watemborska-Rakowska – Sekretarz

Radosław Prochowicz – Członek

Grzegorz Raczkowski – Członek