Nulla dies sine Baltis!

Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić na kolejny – już 15! – sezon Seminarium Bałtyjskiego. Jak zawsze spotkania odbywają się w środy o godz. 11.00, w sali odczytowej im. E. Majewskiego w PMA.

Seminarium bałtyjskie 2014/2015

  • 22 października 2014

dr Andrzej Maciałowicz (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Zabytki o nawiązaniach jastorfskich i skandynawskich z terenu kultury kurhanów zachodniobałtyjskich – nowe interpretacje dawnych znalezisk

 

  • 26 listopada 2014

dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Polsko-Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży”

 

dr Martin Gollwitzer (Vest Agder Regional Council, Departments of Monuments and Sites, Kristiansand), Archaeology in Norway – legislation, organisation, reality

 

  • 17 grudnia 2014

dr Seweryn Szczepański (Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie)

O krywulach z Insterburga/Wytruci oraz poszukiwaniach śladów staropruskiej tradycji we wsiach, muzeach, kronikach i apokryfach

 

  • 14 stycznia 2015

mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Analiza składu chemicznego „brązów litewskich” z kolekcji Wandalina Szukiewicza

 

  • 25 lutego 2015

dr Jaroslaw Prassolow (Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig), Knives-daggers and their owners in the Migration Period Samland: modern look at the problem

 

  • 25 marca 2015

mgr Marcin Gładki, mgr Agnieszka Jaremek (Fundacja Dajna im. Prof. J. Okulicza-Kozaryna), mgr Magdalena Nowakowska, mgr Agata Wiśniewska (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Ekspedycja Łężany – od wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów

 

  • 22 kwietnia 2015

dr Jarosław Sobieraj (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), «Szczęście debiutanta», czyli o wynikach badań pierwszego kurhanu z lasku w Kaup w Wiskiauten na podstawie spuścizny archiwalnej Johannesa Heydecka oraz «Książęce» wyposażenie grobu z Kosynia pod Dobrym Miastem – nowe źródła do początków epoki brązu na Warmii

 

dr Arkadiusz Koperkiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego), Alt Wartenburg na Warmii – historia i archeologia

 

  • 20 maja 2015

dr Roman Širouhov (Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego), Podsumowanie projektu pt. Rozwój społeczny, ekonomiczny i kulturowy plemion zachodniobałtyjskich od XI do 1 pol. XIII w. na podstawie źródeł archeologicznych

 

 

                                                                                               Serdecznie zapraszamy

Anna Bitner-Wróblewska

                                                                                               Wojciech Wróblewski

You may also like...