Historia i tradycja

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego z 1936 roku