Category: Konferencje i seminaria

Seminarium Bałtyjskie

26 listopada 2014 w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie dwa wykłady Seminarium Bałtyjskiego: dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państ­wowe Muzeum Arche­o­log­iczne w Warsza­wie), Polsko-Norweska Inic­jatywa Nowoczes­nego Kon­ser­wa­torstwa Arche­o­log­icznego „Arche­olo­gia...

Nulla dies sine Baltis!

Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić na kolejny – już 15! – sezon Seminarium Bałtyjskiego. Jak zawsze spotkania odbywają się w środy o godz. 11.00, w sali odczytowej im....