Badania archeologiczne w Szelkowie

We wrześniu 2014 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie kontynuowało badania wykopaliskowe w Szelkowie. Tegoroczne wykopaliska przeprowadzono przy współudziale Stowarzyszenia.

Dowiedz się więcej…

You may also like...