Author: sppma

Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych

  W 2017 r. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze write my essay środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzeczaBiebrzy i Supraśli      

Projekt „Łącząc brzegi”

W kwietniu 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Łącząc brzegi. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych mikroregionu Urzecze w Dolinie Środkowej Wisły. dowiedz...

Seminarium Bałtyjskie

26 listopada 2014 w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie dwa wykłady Seminarium Bałtyjskiego: dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państ­wowe Muzeum Arche­o­log­iczne w Warsza­wie), Polsko-Norweska Inic­jatywa Nowoczes­nego Kon­ser­wa­torstwa Arche­o­log­icznego „Arche­olo­gia...

Badania archeologiczne w Szelkowie

We wrześniu 2014 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie kontynuowało badania wykopaliskowe w Szelkowie. Tegoroczne wykopaliska przeprowadzono przy współudziale Stowarzyszenia. Dowiedz się więcej…

Badania archeologiczne w Czersku

W roku 2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego współfinansowało wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowisku 64 w Czersku, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński. Dowiedz się więcej…

Skarby wieków średnich w Stade

Wystawa czasowa „Skarby wieków średnich” zrealizowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne prezentowana jest obecnie w muzeum miasta Stade w Niemczech. Jest to 21-sza prezentacja wystawy. Pokazywały ją dotychczas muzea w Niemczech (Szlezwik, Paderborn, Halle, Brandenburg, Ratyzbona),...

Izba Pamięci Jaćwieskiej

W tym roku Stowarzyszenie uczestniczyło w pracach nad projektem Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach. W ramach projektu przygotowało prezentację multimedialną dotyczącą Góry Zamkowej. Dowiedz się więcej…

Nulla dies sine Baltis!

Państwowe Muzeum Archeologiczne i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić na kolejny – już 15! – sezon Seminarium Bałtyjskiego. Jak zawsze spotkania odbywają się w środy o godz. 11.00, w sali odczytowej im....