Monthly Archive: Listopad 2014

Seminarium Bałtyjskie

26 listopada 2014 w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie dwa wykłady Seminarium Bałtyjskiego: dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, dr Marcin Engel, mgr Cezary Sobczak (Państ­wowe Muzeum Arche­o­log­iczne w Warsza­wie), Polsko-Norweska Inic­jatywa Nowoczes­nego Kon­ser­wa­torstwa Arche­o­log­icznego „Arche­olo­gia...

Badania archeologiczne w Szelkowie

We wrześniu 2014 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie kontynuowało badania wykopaliskowe w Szelkowie. Tegoroczne wykopaliska przeprowadzono przy współudziale Stowarzyszenia. Dowiedz się więcej…

Badania archeologiczne w Czersku

W roku 2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego współfinansowało wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowisku 64 w Czersku, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński. Dowiedz się więcej…