Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego Blog

Projekt MKiDN 2019

Projekt MKiDN 2019

W 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu: Archeologia Wisły. Nieinwazyjne badania terenów zalewowych północnej części mikroregionu Urzecze Projekt jest kontynuacją badań...

Badania archeologiczne w Szelkowie

We wrześniu 2014 roku Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie kontynuowało badania wykopaliskowe w Szelkowie. Tegoroczne wykopaliska przeprowadzono przy współudziale Stowarzyszenia. Dowiedz się więcej…

Badania archeologiczne w Czersku

W roku 2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego współfinansowało wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowisku 64 w Czersku, gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński. Dowiedz się więcej…

Skarby wieków średnich w Stade

Wystawa czasowa „Skarby wieków średnich” zrealizowana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne prezentowana jest obecnie w muzeum miasta Stade w Niemczech. Jest to 21-sza prezentacja wystawy. Pokazywały ją dotychczas muzea w Niemczech (Szlezwik, Paderborn, Halle, Brandenburg, Ratyzbona),...